Definitie

Desen – aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in doua dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, in deosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau materiale si/sau ornamentatia produsului in sine

Model – aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in trei dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, in deosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau ornamentatia produsului in sine

Ce poate fi înregistrat ca desen sau model industrial

In conformitate cu Art.9 din Legea nr.129/92 privind protectia desenelor si modelelor industriale “obiectul cererii poate fi inregistrat in masura in care constituie un desen sau un model industrial, in sensul Art.2, este nou si are un caracter individual ”.

Desenul industrial este aspectul exterior al unui produs sau a unei parti a acestuia, definit de linii, contururi, forma, textura, ornamentatii si culori. Prin desen industrial se inteleg, de exemplu, reprezentari grafice si motive concepute pentru a fi realizate pe hartie, masa plastica, tesaturi, portelan, ceramica sau lemn.

Modelul industrial este aspectul exterior al unui produs sau a unei parti a acestuia, definit in acelasi mod ca si desenul industrial. Prin model industrial se intelege orice forma tridimensionala cum sunt: piese de mobilier, incaltaminte, vaze, carcase de aparatura electrica si altele.

Desenele sau modelele pot fi aplicate sau incorporate in foarte multe produse, ca de exemplu:
• produse alimentare, articole de imbracaminte, incaltaminte si accesorii, articole si obiecte de uz personal;
• articole textile, mobilier si accesorii, articole si utilaje casnice si de menaj, ambalaje si recipiente;
• instrumente de masura, control si semnalizare, masini si echipamente industriale;
• obiecte ornamentale, articole optice, instrumente muzicale;
• materiale si articole pentru arte, invatamant si de birou;
• echipamente si materiale pentru vanzare, publicitate si semne indicatoare;
• jocuri, jucarii si articole de sport;
• produse utilizate in medicina si laboratoare, produse farmaceutice, cosmetice si pentru toaleta;
• constructii, elemente de constructii, aparate de iluminat;
• articole pentru ingrijire si intretinerea animalelor.
Legea privind protectia desenelor si modelelor nr. 129/1992, republicata,prevede la capitolul II, intitulat “Conditii pentru protectia desenelor si modelelor industriale”, ca obiectul cererii poate fi inregistrat in masura in care constituie un desen sau model industrial, in sensul art. 2, este nou si are caracter individual.

Iata asadar cele trei conditii de fond pentru acordarea protectiei:
1. obiectul cererii sa fie un desen sau model in sensul art. 2, respectiv sa reprezinte: aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in doua sau in trei dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau materiale ale produsului in sine si/sau ornamentatia acestuia;
2. obiectul cererii sa fie nou;
3. obiectul cererii sa aiba caracter individual.

Ce nu poate fi inregistrat ca desen sau ca model industrial

Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o functie tehnica nu poate fi inregistrat.

Sunt excluse de la protectie desenele sau modelele industriale ale caror destinatie si aspect :
1. contravin ordinii publice sau bunelor moravuri .
2. Cererea va fi respinsa daca incorporeaza, fara acordul titularului, o opera protejata prin Legea nr.8/96 privind drepturile de autor si drepturile conexe, sau orice alt drept de proprietate industriala protejat.
3. Desenele/modelele determinate exclusiv de o functie tehnica
4. Cererea va fi respinsa, de asemenea, daca constituie o utilizare improprie a oricaruia dintre obiectele mentionate in lista cuprinsa in art.6 ter. din Conventia de la Paris, sau o utilizare abuziva a emblemelor si stemelor, altele decat cele mentionate in art.6 ter. din conventie, la care Romania a aderat in 1968.

Cine poate inregistra un model sau desen?

Orice persoana fizica sau juridica poate inregistra un model sau desen. In cazul unui depozit in coproprietate se recomanda solicitantilor sa stabileasca un contract referitor la raporturile dintre ei.

Ce drepturi decurg din inregistrarea unui desen sau model?

Depunerea cereri de inregistrare a DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE (DMI) (constituirea depozitului national reglemantar) ii asigura solicitantului un drept de prioritate (Art.18 din Legea nr.129 /92, republicata in 2002), cu incepere de la data constituirii acestuia, fata de orice alt depozit ulterior privind acelasi DMI. incepand cu data publicarii DMI in Buletinul Oficial, sectiunea DMI, solicitantul beneficiaza de o protectie provizorie, conform Art.37, pana la eliberarea certificatului de inregistrare. Pe intreaga perioada de valabilitate certificatul de inregistrare confera titularului un drept exclusiv de exploatare a DMI si dreptul de a interzice tertilor utilizarea acestuia (Art.33).

Software, Fonograme, Videograme

Sunt protejate de Legislatia privind Drepturile de Autor

Oficiul Roman pt. Drepturi de Autor gestioneaza Registrul National al programelor de calculator / fonogramelor / videogramelor care cuprinde toate programele de calculator / fonogramele / videogramele protejate precum si producatorii, comerciantii si distribuitorii autorizati ai acestora.

Inregistrare in aceste registre se realizeaza prin depunerea unui dosar care contine urmatoarele documente:
• Declaratie pe propria raspundere ca este titularul dreptului de autor sau contractul prin care a dobandit dreptul de autor;
• Copia contractului de licenta destinat utilizatorilor creatiei;
• Un exemplar din creatia intelectuala programul de calculator / fonograma / videograma ce se doreste a se proteja prin inregistrare.