Pentru mai multe informatii cu privire la marca comunitara va rugam accesati sectiunea dedicata acestui subiect.

Definitie

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. Pot sa constituie marci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si In special forma produsului sau ambalajului sau, combinatii de culori, precum si orice combinatie a acestor semne.
Distinctiv = capacitatea marcilor de a indica (direct sau indirect) sursa de provenienta a produsului / serviciului (producatorul, respectiv furnizorul).

ATENTIE: Marca este semnul asociat produsului si nu produsul in sine. Pot constitui marci toate semnele apte de reprezentare grafica.

Dupa modul de reprezentare grafica, marcile pot fi:
Marca verbala – o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard
Marca figurativa – un element grafic care nu contine litere sau cifre
Marca combinata – o denumire scrisa cu o grafica deosebita si /sau in culori sau o denumire Insotita de un element grafic
Marca tridimensionala – marca constituita din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.

Dupa natura solicitantilor, marcile pot fi:
Marca individuala – marca a carei solicitant/i este/sunt persoana/e juridica/e sau/si fizica/e;
Marca colectiva – marca destinata a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociatii de produsele sau serviciile apartinand altor persoane. Inregistrarea marcii colective este conditionata de existenta si depunerea unui regulament in care sa se indice persoanele si conditiile in care acestea sunt Indreptatite la utilizarea marcii;
Marca de certificare – marca a carui solicitant este o persoana juridica legal abilitata sa exercite exclusiv controlul produselor si serviciilor in ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie. Pentru depunere sunt necesare cererea, regulamentul de folosire a marcii de certificare si autorizatia sau documentul din care sa rezulte exercitarea legala a activitatii de certificare.

De ce trebuie inregistrata o marca

Marca este un element esential al strategiei intreprinderilor: ea face distinctia dintre produsele si serviciile intreprinderii si cele ale concurentei.

Pentru consumator reprezinta cel mai comod mijloc da a recunoaste rapid o categorie de produse si servicii care i-a fost recomandata sau, pe care experienta l-a determinat sa o prefere altor produse sau servicii de aceeasi natura. Pentru intreprindere, marca reprezinta un mijloc de a cuceri si a pastra o clientela.

O marca poate fi opusa altei marci, utilizata de concurenta, numai dupa inregistrarea la OSIM.

Depozitul confera primului solicitant, pentru produsele si serviciile desemnate in cerere, un drept de proprietate, care-i permite sa se opuna contrafacerilor sau imitatiilor ilegale.
Astfel, eforturile manifestate de catre titularul marcii, pentru a-si face cunoscute produsele, nu vor putea fi influentate de catre concurenti.

Marca inregistrata devine element activ, care se poate comercializa.
Drepturile asupra marcii pot fi transmise prin cesiune sau licenta oricind in cursul duratei de protectie a marcii , astfel :
a) prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comert in care aceasta este incorporata. Cesiunea poate fi totala sau partiala, fara limitarea teritoriala a folosirii marcii.
b) prin licenta, exclusiva sau neexclusiva , pentru toate sau numai o parte din produsele/serviciile pentru care marca a fost inregistrata.
Actele ce modifica sau transmit drepturile asupra unei marci trebuie stabilite in scris. Ele nu pot fi opuse unor terti decit dupa inscrierea lor in registrul national al marcilor.

Cine poate inregistra o marca?

Orice persoana fizica sau juridica poate inregistra o marca. In cazul unui depozit in coproprietate se recomanda solicitantilor sa stabileasca un contract referitor la raporturile dintre ei.

Ce tip de marca se poate inregistra?

Solicitantul trebuie sa-si aleaga o marca cit mai atractiva pentru consumator si care sa raspunda conditiilor impuse de lege. Conform legii marca este definita ca un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor, sau a aserviciilor, unei persoane fizice sau juridice, de cele apartinind altei persoane.

Marca poate fi verbala, figurativa sau compusa. Pot constitui marci semne distinctive, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, denumiri arbitrare sau fanteziste, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si, in special, forma produsului sau a ambalajului sau, combinatii de culori, precum si orice combinatie a acestor semne.

Marca nu trebuie sa fie compusa in exclusivitate, din cuvinte, sau din expresii comune sau naturale, folosite pentru a desemna produsul, sau serviciul, sau categoria careia ii apartine (ex.: MOBILA pentru obiecte de mobilier, sau MAGAZINUL pentru o publicatie cu continut variat)
De asemenea, nu trebuie nici sa fie descrisa in mod exclusiv, adica limitata la indicarea compozitiei sau a calitatii esentiale ex.: AMAR pentru o bautura cu gust amar, sau AUTOMOTO pentru piese de automobile si motociclete).

Nu pot fi inregistrate ca marci semnele care:
a) nu se deosebesc suficient de alte marci privind produse sau servicii identice sau similare inregistrate in Romania sau protejate in baza unor conventii internationale, cu exceptia cazului cand inregistrarea este ceruta sau autorizata de titularii acestor marci;
b) constituie copierea, imitarea sau traducerea unei marci din alt stat, notoriu cunoscuta in Romania pentru produse sau servicii identice sau similare;
c) cuprind numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acele produse, sau servicii, ori se refera exclusiv la modul, timpul si locul fabricatiei sau la natura, destinatia, pretul, calitatea, cantitatea si greutatea marfurilor;
d) cuprind fara autorizatia organelor in drept: nume sau portrete de conducatori de stat, denumiri de organizatii sau de unitati administrativ teritoriale din Romania; reproduceri sau imitatii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme si insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garantie;
e) cuprind elementele prevazute la litera d), apartinand altor state sau organizatiilor internationale interguvernamentale, daca folosirea este interzisa de conventiile la care Romania este parte;
f) cuprind indicatii false sau inselatoare ori sunt contrare legilor ordinii publice si bunelor moravuri.

Ce drepturi decurg din inregistrarea unei marci?

Drepturile titularului marcii sunt confirmate prin certificatul de inregistrare a marcii.

Inregistrarea marcii confera titularului un drept exclusiv asupra marcii pentru produsele si/sau serviciile pentru care s-a efectuat inregistrarea, pe un termen de 10 ani de la data constituirii depozitului. Inregistrarea aduce cu sine interdictia, pentru terti, de a depune sau de a utiliza, fara autorizatie, indiferent sub ce forma, marca sau unul din elementele sale caracteristice, pentru aceleasi produse sau servicii.

La cererea titularului inregistrarea unei marci poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de protectie de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.
Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi facuta cu cel mult trei luni inainte de expirarea duratei de protectie in curs. Cu ocazia reinnoirii lista produselor / serviciilor poate fi limitata, dar nu amplificata.
Reinnoirea inregistrarii marcilor se inscrie in Registrul National al Marcilor si se publica in BOPI in termen de 6 luni de la depunerea la OSIM a cererii de reinnoire.

Cum se poate extinde in alte tari protectia unei marci?

Marcile inregistrate la OSIM nu sunt protejate decat pe teritoriul Romaniei. Protectia intr-o tara straina presupune indeplinirea formalitatilor prescrise de legislatia tarii respective. Conventia de la Paris asigura unui titular roman aceleasi drepturi ca cele acordate titularilor nationali din tara respectiva. Conventia da prioritate, asupra oricaror altor persoane, pentru depunerea aceleiasi marci, in tarile membre ale Conventiei, intr-un interval de 6 luni, socotit de la data depozitului facut in Romania.

Aranjamentul de la Madrid permite inregistrarea internationala a unei marci, intr-o tara sau mai multe tari membre ale acestui aranjament, printr-o cerere unica, depusa la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, situata la Geneva, cu conditia ca aceasta marca sa fie inscrisa in registrul marcilor inregistrate din Romania (sa aiba certificat de inregistrare). Durata protectiei obtinute in baza Aranjamentului de la Madrid este de 10 sau 20 de ani in functie de optiunea titularului.

Ce este indicatia geografica?

Este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici determinate pot fi in mod esential atribuite acestei origini geografice.

Indicatiile geografice pot fi folosite numai de catre persoanele care produc sau comercializeaza produsele pentru care aceste indicatii au fost inregistrate.
Nu sunt supuse procedurii de inregistrare (stabilita de legea 84/1998) indicatiile geografice care au dobindit sau vor dobindi protectie pe calea unor conventii bilaterale sau multilaterale incheiate de Romania.

Au calitatea de a solicita OSIM inregistrarea unei indicatii geografice, asociatiile de producatori care desfasoara o activitate de productie in zona geografica, pentru produsele indicate in cerere.

OSIM inregistreaza indicatia geografica si acorda solicitantului dreptul de utilizare dupa ce Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, sau dupa caz , autoritatea competenta din tara de origine a solicitantului, certifica:
a) indicatia geografica a produselor care urmeaza a fi inregistrate;
b) produsele care pot fi comercializate sub aceasta indicatie;
c) aria geografica de productie;
d) caracteristicile si conditiile de obtinere pe care trebuie sa la indeplineasca produsele pentru a putea fi comercializate sub aceasta indicatie.

Dreptul de folosire a unei indicatii geografice nu poate face obiectul nici unei transmisiuni.